Съображения, които трябва да знаете за онлайн магазин за техникаСтрана по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.

Този уебсайт съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. „Батери сервиз“ ЕООД притежава всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост или използването им е разрешено от собственика/ците на тези права за целите на този уебсайт.

It looks like you could be getting problems enjoying this movie. If that's the case, be sure to consider restarting your browser.

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

The desk previously mentioned highlights the most often utilised key terms with your page And just how consistently you happen to be using them.

It appears like you might be acquiring troubles playing this video. If that's so, you should test restarting your browser.

За нелоялна търговска практика се счита и тази, която променя или е възможно да промени съществено икономическото състояние на средния потребител или на средния член на група потребители;

Flash Flash (Adobe) is usually a multimedia System employed for vector graphics, animation and Net video games. Flash is often used to increase movie or audio gamers, advertisement and interactive multimedia content to websites.

• Имате огромно количество информация, която да ви помогне да направите оптимален избор

Изработка на електронен магазин с мобилна версия или респонсив дизайн

We propose not employing file extensions inside a URL. File extensions could be hidden by rewriting the URLs in a online search engine pleasant way. It really is better to jot down as . All уебсайт URLs with file extensions are available inside the table down below. The file extension is the last little bit on the URL following the '.' signal (e.g. .asp

Pepe Denims are probably the greatest brands on the market, which acquire good quality apparel at very good costs. Usually be fashionable with Pepe Denims.

След попълване на данните си и натискане на бутон “Регистрация“, Ползвателят създава потребителски профил чрез който използва услугите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Още със стартирането на електронния магазин, екипът на „Оптимал принт” ЕООД имаше за цел да...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *